UNIT 1: NGÔN NGỮ TIẾNG ANH THẬT THÚ VỊ!

Hãy thử những phép so sánh như sau để giúp cho việc học những danh từ số nhiều trở nên thú vị và dễ dàng hơn bạn nhé! ^.^

Một cái hộp “a box”, và dạng số nhiều là boxes
Nhưng dạng số nhiều của “ox” (con bò đực) lại là “oxen”, chứ không phải “oxes”
Một con ngỗng “a goose”, hai con ngỗng là “geese”,
Nhưng dạng số nhiều của “moose” (nai sừng tấm Bắc Mỹ) không phải là “meese”.
Một con chuột là “a mouse”, nhiều con chuột là “mice”,
Nhưng nhiều ngôi nhà lại là “houses” chứ không phải “hice”
Nếu dạng số nhiều của “man” (đàn ông) là “men”,
Thì tại sao dạng số nhiều của “pan” (xoong, chảo) không phải là “pen”?
Nếu tôi nói đến 1 bàn chân “a foot” và bạn cho tôi xem 2 bàn chân của bạn “feet”,
Và tôi đưa cho bạn 1 cái ủng “a boot”, phải chăng một đôi ủng nên là “beet” hay không?
Nếu một cái răng là “a tooth” và cả hàm răng là “a whole set of teeth”,
Thì tại sao số nhiều của “booth” (quán, rạp, lều) không phải là “beeth”?

 

 

Comments