Từ vựng trong luyện thi IELTS phần SPEAKING và WRITING

    Chào các bạn, rất nhiều học viên của iGIS thắc mắc làm thế nào để nâng cao kĩ năng nói và viết trong khi luyện thi IELTS. Lời khuyên của iiGIS là kết hợp dùng cả ngữ pháp, từ vựng đơn giản và phức tạp. Trong bài viết này, Trung tâm Anh ngữ iGIS sẽ giới thiệu với mọi người những từ vựng trong luyện thi IELTS phần Speaking và Writing giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Từ vựng trong luyện thi IELTS 

1) BEAUTIFUL = STUNNING, MAGNIFICENT, SPLENDID = đẹp, hoàng tránh

Ex:
        Ha Long Bay is very beautiful (correct & not impresive)
        Ha Long Bay is stunning/magnificent (correct & impressive)

2) OLD (IN A NICE WAY) = ANCIENT = cổ kính

Ex:
       There are many old and nice buildings in Hanoi
       There are a number of ancient buildings in Hanoi

3) OLD (IN A BAD WAY) = SHABBY, CRUMBLING = cũ nát

Ex:
       There are some old houses in Hanoi
       There are shabby houses in Hanoi

4) MODERN = FUTURISTIC = hiện đại

Ex:
      The shopping centres in Hanoi look very modern
      The shopping centres in Hanoi look absolutely futuristic

5) POPULAR (MANY TOURISTS VISIT THE PLACE) = TOURISTY = nhiều khách du lịch

Ex:

        Many tourists visit Ha Long Bay every year
        Ha Long Bay is an extremely touristy city

6) BUSY = CROWDED, PACKED = đông người

Ex:

       In the evening, most shopping centres in Hanoi are very busy
       In the evening, most shopping centres are fully packed

7) TRAFIC JAM = CONGESTION (noun); CONGESTED (adj) = đông nghịt, ùn tắc

Ex:

       The trafic jam in Hanoi gets worse in the summer
       The traffic congestion gets much worse in the summer

8) FRIENDLY = SOCIABLE, HOSPITABLE = hiếu khách

Ex:

The people in my city are very friendly and nice
The people in my city are extremely sociable and hospitable

9) UNFRIENDLY/UNKIND = MEAN, UNPLEASANT = không tốt

Ex:
       Some people can be unfriendly to foreigners
       Some peple can be mean to foreigners

10) FUNNY = HUMOROUS, HILARIOUS = hài hước, vui tính

Ex:

      The people in my city are not only friendly but also very funny
      The people in my city are not only hospitable but also very humorous.

Chỉ cần dùng những từ ngữ trên, bài nói/ viết của bạn hoàn toàn ‘hoành tráng’ hơn là sử dụng những từ vựng thông thường phải không nào? Từ giờ trở đi các bạn hãy cố gắng tận dụng những từ này khi nói/viết nhé.! 

Lê Hằng (st)

Comments