Từ vựng TOEIC – Các đồ dùng quen thuộc trong văn phòng

    Hi everyone! Rất vui lại được gặp lại các bạn trong chuyên mục Từ vựng TOEIC ngày hôm nay của Trung tâm Anh ngữ iGIS. Trong các chuyên đề trước các bạn đã tích lũy thêm được rất nhiều từ vựng về những chủ đề vô cùng gần gũi với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải không nào? Hiện tại các bạn đã tự tin hơn với vốn từ vựng của mình trong quá trình luyện thi TOEIC chưa? Nếu chưa, trong Chuyên đề này, Trung tâm Anh Ngữ iGIS sẽ chia sẻ cùng các bạn một list từ vựng nữa liên quan đến chủ đề: Các đồ dùng quen thuộc trong văn phòng nhé! Đây là những từ vựng các bạn sẽ gặp khá nhiều trong các bài thi TOEIC. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng tìm hiểu ngay thôi! Các bạn cùng học nhé!

 Từ vựng trong luyện thi TOEIC

1. switchboard operator        /ˈswɪtʃ.bɔːd ˈɒp.ər.eɪtəʳ/           –          người trực tổng đài

2. headset                                /ˈhed.set/                               –          tai nghe

3. switchboard                       /ˈswɪtʃ.bɔːd/                            –           tổng đài

4. printer                                /ˈprɪn.təʳ/                                 –           máy in

5. cubicle                                /ˈkjuː.bɪ.kļ/                              –           từng phòng nhỏ

6. typist                                   /ˈtaɪ.pɪst/                                  –           nhân viên đánh máy

7. word processor                  /wɜːd ˈprəʊ.ses.əʳ/                   –           máy xử lí văn bản

8. printout                              /ˈprɪnt.aʊt/                               –           dữ liệu in ra

9. calendar                             /ˈkæl.ɪn.dəʳ/                             –           lịch

10. typewriter                        /ˈtaɪpˌraɪ.təʳ/                             –           máy chữ

11. secretary                           /ˈsek.rə.tri/                               –           thư kí

12. in-box                               /ˈɪn.bɒks/                                 –           công văn đến

13. desk                                  /desk/                                       –           bàn làm việc

14. rolodex                             /ˈroʊləˌdɛks/                            –           hộp đựng danh thiếp

15. telephone                          /ˈtel.ɪ.fəʊn/                              –           điện thoại

16. computer                          /kəmˈpjuː.təʳ/                           –           máy tính

17. typing chair                      /ˈtaɪ.pɪŋ tʃeəʳ/                           –           ghế văn phòng

18. manager                           /ˈmæn.ɪ.dʒəʳ/                           –           người quản lý, giám đốc

19. calculator                         /ˈkæl.kjʊ.leɪ.təʳ/                       –           máy tính

20. bookcase                           /ˈbʊk.keɪs/                             –           tủ sách

21. file cabinet                        /faɪl ˈkæb.ɪ.nət/                        –           tủ đựng tài liệu

22. file folder                          /faɪl ˈfəʊl.dəʳ/                          –           tập hồ sơ

23. file clerk                           /faɪl klɑːk/                                –           nhân viên văn thư

24. photocopier                      /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.əʳ/                    –           máy phô tô

25. message pad                     /ˈmes.ɪdʒ pæd/                         –           giấy nhắn

26. (legal) pad                        /pæd/                                       –           tập giấy viết

27. stapler                               /ˈsteɪ.pləʳ/                                 –           cái dập ghim

28. paper clips                        /ˈpeɪ.pəʳ klɪps/                          –           kẹp giấy

29. staple remover                 /ˈsteɪ.pļ rɪˈmuː.vəʳ/                   –           cái gỡ ghim giấy

30. pencil sharpener              /ˈpent.səl ˈʃɑː.pən.əʳ/                –           gọt bút chì

31. envelope                           /ˈen.və.ləʊp/                            –           phong bì thư

 

Như vậy, trong Chuyên đề ngày hôm nay, các bạn đã có thêm được khá nhiều từ mới để tích lũy thêm vào kho tàng từ vựng của mình rồi đúng không? Trung tâm Anh Ngữ iGIS sẽ còn tiếp tục cung cấp thêm cho các bạn những list từ vựng mới về những chủ đề mới vô cùng hấp dẫn và bổ ích, các bạn hãy cùng chờ đón tại các Chuyên đề sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn học viên yêu quý!

iGIS – Cao Hoa – Sưu tầm

Comments