Truyện cười tiếng Anh – The hen and the dog

Hi guys,

Tiếp tục với mục Truyện cười tiếng Anh, iGIS sẽ chia sẻ với các bạn một mẩu truyện nhỏ giúp các bạn thư giãn sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi nhé!

 Truyện cười tiếng Anh - The hen and the dog

Truyện cười tiếng Anh – The Hen And The Dog

Jones : “Sorry, old man, that my hen got loose and scratched up your garden”

Smith : “That’s all right, my dog ate your hen”

Jones : “Fine! I just ran over your dos and killed him”.

 

Gà và chó

Jones : Xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của anh.

Smith : Không sao đâu, con chó nhà tôi đã xơi tái con gà của anh rồi.

Jones : Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này.

 

——————-

Ngữ pháp tiếng Anh

Thì quá khứ đơn – Past simple tense

Thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc ở một khoảng thời gian trong quá khứ.

Cấu trúc:

1. Câu khẳng định

S + was/were + O

S + V-ed/động từ bất quy tắc + O

2. Câu phủ định

S + was/were + not + O

S + did + not + V +  O

3. Câu nghi vấn

Was/were + S + O?

Did + S + V + O?

-> Yes, S + did

      No, S + did + not

Wh-question + did+ S + V + O?

Tham khảo thêm: Thì quá khư đơn – Past simple tense

iGIS – Lê Diệp – st

Comments