Truyện cười tiếng Anh – Discussion

Chào các học viên yêu quý,

Hãy biến ngày cuối tuần của bạn trở nên thú vị hơn với truyện cười tiếng Anh tuần này nhé!

 Truyện cười tiếng Anh - Discussion

Truyện cười tiếng Anh – Discussion

A couple drove several miles down a country road, not saying a word. 
An early discussion had led to argument, and neither wanted to concede their position. As they passed a barnyard of mules and pigs,, the wife sarcastically asked, “Relatives of yours ?”
“Yes” The husband replied , “In-laws”

 

Thảo luận

Một cặp vợ chồng lái xe đi vài dặm xuống một con đường đồng quê, không ai nói với nhau một lời. Một cuộc thảo luận trước đó đã biến thành tranh cãi và không ai muốn thừa nhận lỗi sai về phía họ. Trong khi họ đi qua sân nuôi la và heo, người vợ hỏi một cách chế nhạo:”Họ hàng nhà anh phải không ?”
“Đúng” – anh chồng trả lời -”Bố mẹ vợ”

————————-
/Từ mới/
Discussion /dis’kʌʃn/ (n) Thảo luận
Argument /’ɑ:rgjumənt/ (n) Tranh luận
Concede /kən’si:d/ (v) Thừa nhận
Barnyard /´ba:n¸ja:d/ (n) Sân nuôi
Sarcastically /sɑ:’kæstikli/ (adv) Mỉa mai
In-law : Bố mẹ vợ/chồng

iGIS – Lê Diệp – st

Comments