Trạng từ trong tiếng Anh và các vấn đề liên quan (Part 2)

Xin chào tất cả các bạn! Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục NGỮ PHÁP TOEIC của Trung tâm Anh Ngữ iGIS. Như đã hứa với các bạn trong Chuyên đề trước, ngày hôm nay iGIS sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức quan trọng về Trạng từ trong tiếng Anh và các vấn đề liên quan đến trạng từ (Part 2). Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ Trạng từ trong tiếng Anh Part 1 iGIS đã nêu ra định nghĩa cũng như phân loại trạng từ phải không? Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp phần 2 với các nội dung quan trong khác các bạn nhé! Let’s start!!!

Trạng từ trong tiếng Anh và các vấn đề liên quan

3. Cách hình thành trạng từ

Tính từ + -ly : Phần lớn trạng từ chỉ thể cách có thể cách có thể đừợc thành lập bằng cách thêm -ly vào tính từ:

  • Quick | quickly
  • Kind | kindly
  • Bad | badly
  • Easy | easily

4. Vị trí của trạng từ

  • Trạng từ bổ nghĩạ cho từ loại nào thì phải đứng gần từ loại ấy. Quy tắc này thường được gọi là Quy tắc “cận kề”.

Ví dụ: She often says she visits her grandmother.
(Often bổ nghĩạ cho “says”)
She says she often visits her grandmother.
(Often bổ nghĩạ cho “visits”)

  • Trạng từ chỉ thời gian trong tình huống bình thường nên đặt nó ở cuối câu (như vậy rất khác với tiếng Việt).

Ví dụ: We visited our grandmother yesterday.
I took the exams last week.

  • Trạng từ không được đặt/dùng giữa Động từ và Tân ngữ:

Ví dụ: He speaks English slowly.
He speaks English very fluently.

  • Khi có một cụm từ dài hoặc mệnh đề theo sạu động từ, chúng ta có thể đặt trạng từ trước động từ.

Hãy so sánh: “He opens the books quickly.” và “He quickly opens the books thạt the teạcher tells him to reạd.” (Anh ấy nhanh chóng mở quyển sách mà giáo viên yêu cầu).

  • Một khi có nhiều trạng từ trong một câu, vị trí của trạng từ nằm ở cuối câu sẽ có thứ tự ưu tiên như sạu:

[ Nơi chốn - Cách thức - Tần suất - Thời gian] 

Chủ ngữ / động từ

Nơi chốn

Cách thức

Tần suất

Thời gian

I went

to Hanoi

by plane

 

yesterday

I walked

to the zoo

 

everyday

last month

He flew

to England

by plane

once a month

last year

  • Những trạng từ chỉ phẩm chất cho cả một câu như Luckily, Fortunately, Eventually, Certainly hoặc Surely … thường được đặt ở đầu mỗi câu.

Ví dụ: Certainly, they will be here thislatr afternoon.
Luckily, she didn’t live where the war broke out in 1914-1918.

5. Các hình thức so sánh của trạng từ

Với trạng từ, ta có thể áp dụng các hình thức so sánh sau:

a) So sánh bằng

- Công thức so sánh bằng

as + adv + as

 Ví dụ:    Minh works as hard as Hung.

            (Minh làm việc chăm chỉ như Hưng)

            Run as fast as you can.

            (Hãy chạy nhanh hết sức của bạn đi.)

            Sylvia sings as sweetly as her sister.

            (Sylvia hát hay như chị nó.)

- Công thức so sánh không bằng

not so/as + adv + as

Ví dụ:   Hung doesn’t run as fast as Quang.

            (Hùng không chạy nhanh như Quang.)

            I can’t swim as well as you (can).

            (Tôi không thể bơi giỏi như anh.)

b) So sánh hơn

 - Công thức so sánh hơn:

trạng từ ngắn + er + than

more + trạng từ dài + than

Ví dụ:   Quang runs faster than Hung.

            (Quang chạy nhanh hơn Hùng.)

            Hung drove more carefully than Duong.

            (Hùng lái xe cẩn thận hơn Dương.)           

c) So sánh cao nhất

 Công thức so sánh nhất

the + trạng từ ngắn + est

the + most + trạng từ dài

 Ví dụ:   He has had no accidents this year. He drives the most carefully of all.

            (Năm nay anh ta không gặp tai nạn. Anh ta lái xe cẩn thận nhất.)

            Tim tries the hardest of all the boys in his class.

            (Tim cố gắng nhất trong tất cả các cậu bé trong lớp học của nó.)

Như vậy, qua 2 phần, chúng ta đã cùng nhau  tìm hiểu về Trạng từ và những vấn đề liên quan đến Trạng từ. Đó là những ngữ pháp vô cùng quan trọng mà các bạn nên nhớ kĩ trong quá trình luyện thi TOEIC của mình. Vậy các bạn hãy lưu lại để ôn tập thường xuyên nhé.

Trong những Chuyên đề sau, iGIS sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những kiến thức bổ ích khác phục vụ cho việc chinh phục con đường mang tên TOEIC của mình. Các bạn hãy cùng chờ đón nhé! Hẹn gặp lại các bạn!

iGIS – Cao Hoa – St

Comments