Trạng từ trong tiếng anh – Tổng quan và các từ thường gặp (Phần 2)

Chào các bạn,

Trong bài trước, Trung tâm Anh Ngữ iGIS đã giới thiệu với các bạn bài đầu tiên về Trạng từ (Phần 1) trong loạt bài về các từ loại trong Tiếng Anh. Như đã hứa trong bài trước, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về phần còn lại của bài Trạng từ trong tiếng Anh nhé!

Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào……….

Trạng từ trong tiếng Anh và các vẫn đề liên quan 2

 3. Trạng từ và tính từ có chung cách viết/đọc

 Nhiều tính từ và trạng từ trong tiếng Anh có chữ viết tương tự – tức là tính từ cũng là trạng từ và ngược lại, tuy nhiên chúng ta phải dựa vào cấu trúc và vị trí củạ chúng để xác định xem đâu là tính từ và đâu là trạng từ.

 Ví dụ: A hard worker works very hard.

A late student arrived late.

Chú ý: Mộ số tính và trạng từ có cách viết và đọc giống nhau:

fast, only, late, pretty, right, short, sound, hard, fair, even, cheap, early, much, little.

 4. Cách hình thành trạng từ

 Tính từ + -ly : Phần lớn trạng từ chỉ thể cách có thể cách có thể được thành lập bằng cách thêm -ly vào tính từ:

 • Quick | quickly
 • Kind | kindly
 • Bad | badly
 • Easy | easily

5. Vị trí của trạng từ

 • Trạng từ bổ nghĩạ cho từ loại nào thì phải đứng gần từ loại ấy. Quy tắc này thường được gọi là Quy tắc “cận kề”.

Ví dụ: She often says she visits her grandmother.

(Often bổ nghĩa cho “says”)

She says she often visits her grandmother.

(Often bổ nghĩa cho “visits”)

 • Trạng từ chỉ thời gian trong tình huống bình thường nên đặt nó ở cuối câu (như vậy rất khác với tiếng Việt).

Ví dụ: We visited our grandmother yesterday.

I took the exams last week.

 • Trạng từ không được đặt/dùng giữa Động từ và Tân ngữ:

Ví dụ: He speaks English slowly.

He speaks English very fluently.

 • Khi có một cụm từ dài hoặc mệnh đề theo sạu động từ, chúng ta có thể đặt trạng từ trước động từ.

Hãy so sánh: “He opens the books quickly.” và “He quickly opens the books thạt the teạcher tells him to reạd.” (Anh ấy nhanh chóng mở quyển sách mà giáo viên yêu cầu).

 • Một khi có nhiều trạng từ trong một câu, vị trí của trạng từ nằm ở cuối câu sẽ có thứ tự ưu tiên nhừ sạu:

[ Nơi chốn - Cách thức - Tần suất - Thời gian] 

Chủ ngữ / động từ

Nơi chốn

Cách thức

Tần suất

Thời gian

I went

to Hanoi

by plane

 

yesterday

I walked

to the zoo

 

everyday

last month

He flew

to England

by plane

once a month

last year

 • Những trạng từ chỉ phẩm chất cho cả một câu như Luckily, Fortunately, Eventually, Certainly hoặc Surely … thường đừợc đặt ở đầu mỗi câu.

Ví dụ: Certainly, they will be here thislatr afternoon.

Luckily, she didn’t live where the war broke out in 1914-1918.

 6. Hình thức so sánh của trạng từ

 • Các hình thức so sánh của trạng từ cũng được tuân theo giống như các nguyên tắc của tính từ.

Ví dụ: He ran as fast as his close friend.

I’ve been waiting for her longer than you

 • Cũng như tính từ, Trạng từ cũng có hình thức so sánh kép:

Ví dụ: We are going more and more slowly.

He is working harder and harder.

 • Chú ý: Trong so sánh Hơn-Kém và so sánh nhất, khác với tính từ, trạng từ kết thúc bằng đuôi – ly (ending by – ly) sẽ được so sánh như tính từ đa (hai trở lên) âm tiết.

Quickly  |  more quickly  |  the most quickly

Beautiful  |  more beautifully  |  the most beautifully

Vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu được khá đầy đủ về một loại từ quan trọng và không thể bỏ qua đó chính là Trạng Từ trong tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng đọc kỹ lại lần nữa, xem xét phân tích cẩn thận các ví dụ để hiểu hơn về loại từ này nhé!

Trong bài sau, chúng ta sẽ cùng nhau tới với một loại từ mới – Tính từ. Hẹn gặp lại các bạn với những kiến thức mới về Tính từ nhé!

See you soon,

iGIS – Phạm Vân – sưu tầm

Comments