Tính từ trong tiếng anh – Phần 2

Chào các bạn,

Chúng ta lại được gặp lại nhau trong bài học mới của Trung tâm Anh Ngữ iGIS. Ở bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa và phân loại của Tính từ trong tiếng Anh. Ngày hôm nay, hãy cùng iGIS đi tiếp các phần còn lại của chuyên đề Tính từ này nhé!

Tính từ trong tiếng Anh Phần 2

3. Vị trí của tính từ:

Tính từ trong tiếng Anh được chia theo các vị trí như sau:

a. Trước danh từ:

 • a small house
 • an old woman

khi có nhiều tính từ đứng trước danh từ, vị trí của chúng như sau:

b. Sau động từ: ( be và các động từ như seem, look, feel..)

 • She is tired.
 • Jack is hungry.
 • John is very tall.

c. Sau danh từ: Tính từ có thể đi sau danh từ nó phẩm định trong các trường hợp sau đây:

* Khi tính từ được dùng để phẩm chất/tính chất các đại từ bất định:

 • There is nothing interesting. [nothing là đại từ bất định]
 • I’ll tell you something new. [something là đại từ bất định]

* Khi hai hay nhiều tính từ được nối với nhau bằng “and” hoặc “but”, ý tưởng diễn tả bởi tính từ được nhấn mạnh:

 • The writer is both clever and wise.
 • The old man, poor but proud, refused my offer.

* Khi tính từ được dùng trong các cụm từ diễn tả sự đo lường:

 • The road is 5 kms long
 • A building is ten storeys high

* Khi tính từ ở dạng so sánh:

 • They have a house bigger than yours
 • The boys easiest to teach were in the classroom

* Khi các quá khứ phân từ là thành phần của mệnh đề được rút gọn:

 • The glass broken yesterday was very expensive

* Một số quá khứ phân (P2) từ như: involved, mentioned, indicated:

 • The court asked the people involved
 • Look at the notes mentioned/indicated hereafter

4. Tính từ được dùng như danh từ.

Một số tính từ trong tiếng Anh được dùng như danh từ để chỉ một tập hợp người hoặc một khái niệm thường có ”the” đi trước.

the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old; …

Ví dụThe rich do not know how the poor live.

 • (the rich= rich people, the blind = blind people)

5. Sự hành thành Tính từ kép/ghép.

a. Định nghĩa: Tính từ kép là sự kết hợp của hai hoặc nhiều từ lại với nhau và được dùng như một tính từ duy nhất.

b. Cách viết: Khi các từ được kết hợp với nhau để tạo thành tính từ kép, chúng có thể được viết:

thành một từ duy nhất:

 • life + long = lifelong
 • car + sick = carsick

* thành hai từ có dấu nối (-) ở giữa

 • world + famous = world-famous

Cách viết tính từ kép được phân loại như trên chỉ có tính tương đối. Một tính từ kép có thể được một số người bản ngữ viết có dấu gạch nối (-) trong lúc một số người viết liền nhau hoặc chúng có thể thay đổi cách viết theo thời gian

c. Cấu tạo: Tính từ kép được tạo thành bởi:

Danh từ + tính từ:

 • snow-white (đỏ như máu) carsick (nhớ nhà)
 • world-wide (khắp thế giới) noteworthy (đánh chú ý)

Danh từ + phân từ

 • handmade (làm bằng tay) heartbroken (đau lòng)
 • homegrown (nhà trồng) heart-warming (vui vẻ)

Phó từ + phân từ

 • never-defeated (không bị đánh bại) outspoken (thẳng thắn)
 • well-built (tráng kiện) everlasting (vĩnh cửu)

Tính từ + tính từ

 • blue-black (xanh đen) white-hot (cực nóng)
 • dark-brown (nâu đậm) worldly-wise (từng trải)

d. Tính từ kép bằng dấu gạch ngang (hyphenated adjectives)

Ví dụ: A four-year-old girl = The girl is four years old.

 • A ten-storey building = The building has ten storeys.
 • A never-to-be-forgotten memory = The memory will be never forgotten.

 Chuyên đề về Tính từ trong tiếng Anh của chúng ta đã kết thúc tại đây. Các bạn hãy cùng iGIS đọc lại lần nữa những kiến thức trong bài này và bài trước để hiểu và nắm thật chắc về Tính từ  nhé! Để học thật tốt một ngôn ngữ chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng nếu như bạn không thật sự chăm chỉ và kiên trì. Hãy nhớ “DILIGENCE IS THE MOTHER OF GOOD FORTUNE” nhé các bạn!

Comments