Tiếng Anh giao tiếp tại ngân hàng

Xin chào các bạn,

Ngày nay việc giao dịch với ngân hàng đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, nhưng nếu một ngày các bạn phải giao dịch với ngân hàng nước ngoài thì bạn sẽ nói thế nào? Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học một số mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại ngân hàng để giao dịch viên sẽ hiểu bạn đang muốn hỗ trợ gì cũng như tránh hiểu nhầm ý nhau để có thể đảm bảo tài khoản của mình nhé! ^^

Tiếng Anh giao tiếp tại ngân hàng

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại ngân hàng

I’d like to open an account                          

Tôi muốn mở tài khoản

I’d like to close out my account

Tôi muốn đóng tài khoản

I’d like to open a fixed account      

Tôi muốn mở tài khoản cố định

I need to make a withdrawal 

Tôi cần rút tiền

I’d like to withdraw 3 million VND against this letter of credit

Tôi muốn rút 3 triệu đồng với thư tín dụng này

I want to set up an account

Tôi muốn lập 1 tài khoản

I want to deposit 5 million into my account

Tôi muốn gửi 5 triệu vào tài khoản

I need a checking account so that I can pay my bill

Tôi cần mở tài khoản séc để tôi có thể thanh toán hóa đơn

We’d like to know how we open a checking savings account

Chúng tôi muốn biết cách mở tài khoản séc tiết kiệm

I want to know my balance

Tôi muốn biết số dư trong tài khoản

Please tell me what the annual interest rate is

Vui lòng cho tôi biết lãi suất hàng năm là bao nhiêu

Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?

Cô làm ơn cho biết có quy định mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?

Is there any minimum for the first deposit?

Có mức tối thiểu cho lần gửi đầu tiên không?

Can I open a current account here?

Tôi có thể mở tài khoản vãng lai ở đây được không?

What is the annual interest rate?

Lãi suất hàng năm là bao nhiêu?

What if I overdraw?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rút quá số tiền quy định?

I’ve forgotten the PIN number for my card

Tôi quên mất mã PIN của thẻ

I’d like to pay this in, please

Tôi muốn bỏ tiền vào tài khoản

I’d like to change some money?

Tôi muốn đổi một ít tiền

I’d like to order some foreign currency

Tôi muốn mua một ít ngoại tệ

Đây là một số mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại ngân hàng thông dụng, vẫn còn rất nhiều mẫu câu về các nghiệp vụ khác tại ngân hàng. Các bạn đón chờ ở những bài tiếp theo nhé ^^

iGIS – Liên Nguyễn – Sưu tầm và tổng hợp

Comments