Tiếng Anh giao tiếp đối với doanh nhân hiện đại

Tiếng Anh ngày nay trở thành cầu nối ngôn ngữ trên thế giới, là ngôn ngữ mà doanh nhân trên khắp thế giới sử dụng để giao tiếp khi học không nói cùng tiếng mẹ đẻ. Hiểu được tiếng Anh là điều cần thiết để thành công trong kinh doanh trên phạm vị thế giới.

tieng-anh-giao-tiep

Lịch sử

Toàn cầu hoá và việc xuất khẩu thông tin và giải trí đã giúp tiếng Anh trở thành ngôn ngữ của giới kinh doanh. Trong thời kỳ toàn cầu hoá nhanh chóng sau thế chiến thứ II, những quốc gia nói tiếng Anh đã điều hành phần lớn hệ thống chính trị và kinh doanh trên thể giới.

Thể loại

Theo tổ chức Global Envision, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trong việc trao đổi rất nhiều loại thông tin, bao gồm cả các tin tức về khoa học và học thuật. Rất nhiều tổ chức sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức để trao đổi. Những nguồn tài liệu kinh doanh phổ biến như Wall Street Journal, được xuất bản chính thức bằng tiếng Anh.

Tầm quan trọng

Theo Global Envision, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của hơn 70 quốc gia, tiếng Anh được giảng dạy tại các trường học trên khắp thế giới. Biết tiếng Anh sẽ mở ra những cánh cửa kinh doanh mới. Bạn có cơ hội có được công việc cần đến tiếng Anh và bạn có thể giao tiếp với những khách hàng tiềm năng của mình.

Cảnh báo

Tầm quan trọng của tiếng Anh giao tiếp trong giới kinh doanh đã tạo ra rất nhiều cơ hội kinh doanh – một số là hợp pháp, số còn lại thì không. Bạn nên cân nhắc việc học tiếng Anh hoạt động dưới một tổ chức kinh doanh, giáo viên hay tổ chức giáo dục.

Tranh luận

Một số tở chức, cá nhân phản đối việc phổ biến tiếng Anh như một ngôn ngữ kinh doanh quốc tế. Họ cho rằng việc phổ biến ngôn ngữ này là một loại chủ nghĩa đế quốc do một số người cho rằng tiếng Anh là thứ ngôn ngữ trí tuệ và đẳng cấp hơn ngôn ngữ của một số khu vực khác. Tuy nhiên, về mặt ngôn ngữ, không có ngôn ngữ nào là siêu việt hơn ngôn ngữ khác.

Comments