Anh ngữ iGis

xưng hô trong tiếng anh

Cách xưng hô trong tiếng Anh giao tiếp (phần 1)

Cách xưng hô trong tiếng Anh giao tiếp (phần 1)
Vũ Bá Hải 10 15, 2014 0

Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, cách xưng hô như thế nào là rất quan trọng. Nó thể hiện sự tôn trọng trong những mối quan hệ xã hội giữa người với người.

Read More »