Anh ngữ iGis

writing task 2 ielts

Cách phát triển ý trong Writing Task 2 IELTS

Cách phát triển ý trong Writing Task 2 IELTS
Vũ Bá Hải 12 24, 2014 0

Các bạn thân mến! Viết một bài luận với những ý tưởng và các dẫn chứng để phân tích những quan điểm của một vấn đề nào đó là điều khó khăn với không

Read More »