Anh ngữ iGis

Tuyển tình nguyện viên

Tuyển tình nguyện viên cho Club tiếng Anh iGIS

Tuyển tình nguyện viên cho Club tiếng Anh iGIS
Vũ Bá Hải 08 22, 2014 0

Vào ngày 06 tháng 09 sắp tới, CLB tiếng Anh iGIS sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khóa mang tên iGIS Running Man tiếp nối sự thành công của buổi ngoại khóa kì trước.

Read More »