Anh ngữ iGis

từ lóng trong tiếng Anh

Từ lóng trong tiếng anh

Từ lóng trong tiếng anh
Vũ Bá Hải 09 6, 2014 0

Thân chào các bạn! Hôm nay Trung tâm Anh Ngữ iGIS và các bạn sẽ cùng nhau học về từ lóng trong tiếng Anh nhé!  “Slang” chính là từ ghép lại của Street Language.

Read More »