Anh ngữ iGis

tu loai tieng anh

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs)

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs)
Vũ Bá Hải 10 13, 2014 0

Chào các bạn, Như đã đề cập ở bài về từ loại Động từ trong tiếng Anh, chủ đề của bài viết ngày hôm nay sẽ là về Động từ khuyết thiếu. Đây là

Read More »

Động từ trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh
Vũ Bá Hải 10 10, 2014 0

Chào các bạn, Trong các bài trước, chúng ta đã cùng học về các loại từ trong tiếng Anh: danh từ, tính từ và trạng từ. Trong bài ngày hôm nay, Học viện ngôn

Read More »