Anh ngữ iGis

tu lay trong tieng anh

Từ láy trong tiếng Anh (Alliterative)

Từ láy trong tiếng Anh (Alliterative)
Vũ Bá Hải 02 27, 2015 0

Hi iGIS-ers! Chúng ta đều biết tiếng Việt có một loại từ có tên gọi là từ láy được dung để nhấn mạnh hay làm giảm nhẹ cảm giác đối với từ gốc. Vậy

Read More »