Anh ngữ iGis

trong am tieng anh

6 bước nhớ như in trọng âm trong tiếng Anh

6 bước nhớ như in trọng âm trong tiếng Anh
Vũ Bá Hải 06 7, 2014 0

1. Trọng âm rơi vào gốc từ    Trọng âm trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường

Read More »