Anh ngữ iGis

Trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ trong tiếng anh – Tổng quan và các từ thường gặp (Phần 2)

Trạng từ trong tiếng anh – Tổng quan và các từ thường gặp (Phần 2)
Vũ Bá Hải 09 25, 2014 0

Chào các bạn, Trong bài trước, Trung tâm Anh Ngữ iGIS đã giới thiệu với các bạn bài đầu tiên về Trạng từ (Phần 1) trong loạt bài về các từ loại trong Tiếng Anh.

Read More »

Trạng từ trong tiếng anh – Tổng quan và các từ thường gặp (Phần 1)

Trạng từ trong tiếng anh – Tổng quan và các từ thường gặp (Phần 1)
Vũ Bá Hải 09 22, 2014 0

Các bạn thân mến! Trong khi làm các bài tập tiếng Anh, chắc chắn các bạn đã gặp các dạng bài “Cho dạng đúng của từ trong ngoặc”. Những bài tập kiểu này yêu

Read More »

Trạng từ trong tiếng Anh và các vấn đề liên quan (Part 2)

Trạng từ trong tiếng Anh và các vấn đề liên quan (Part 2)
Vũ Bá Hải 09 11, 2014 0

Xin chào tất cả các bạn! Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục NGỮ PHÁP TOEIC của Trung tâm Anh Ngữ iGIS. Như đã hứa với các bạn trong

Read More »

Trạng từ trong tiếng Anh và các vấn đề liên quan (Part 1)

Trạng từ trong tiếng Anh và các vấn đề liên quan (Part 1)
Vũ Bá Hải 09 10, 2014 0

Xin chào tất cả các bạn! Một ngày mới lại đến mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều mới mẻ phải không nào? Trên những chặng đường  đưa chúng ta đến với

Read More »