Anh ngữ iGis

trạng từ trong tiếng anh

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh
Vũ Bá Hải 12 5, 2014 0

Trong tiếng Anh, ta thường dùng trạng từ chỉ tần suất (always, usually, often, never) để chỉ mức độ thường xuyên xảy ra của một sự việc hay hoạt động nào đó. Bởi lẽ

Read More »