Anh ngữ iGis

tin tuyen dung

New Ocean tuyển dụng Cộng tác viên tổ chức sự kiện PR-Marketing

New Ocean tuyển dụng Cộng tác viên tổ chức sự kiện PR-Marketing
Vũ Bá Hải 04 23, 2015 0

New Ocean Group là công ty hoạt động trong ba lĩnh vực Đào tạo – Du học – Du lịch. Cùng với sự lớn mạnh của hệ thống, Công ty tuyển dụng Cộng tác

Read More »

Tin tuyển dụng: Chuyên viên đào tạo kiêm giáo viên fulltime

Tin tuyển dụng: Chuyên viên đào tạo kiêm giáo viên fulltime
Vũ Bá Hải 03 13, 2015 0

Tin tuyển dụng: Chuyên viên đào tạo kiêm giáo viên Mục đích vị trí tuyển dụng: Giáo viên tiếng Anh full – time sau khi được tuyển dụng sẽ đảm nhiệm vai trò giảng

Read More »