Anh ngữ iGis

tiếng anh trẻ em bậc tiểu học

Khóa học tiếng Anh trẻ em trình độ tiểu học ngày 24/08/2014

Khóa học tiếng Anh trẻ em trình độ tiểu học ngày 24/08/2014
Vũ Bá Hải 08 22, 2014 0

Như Quý Phụ Huynh đã biết, tầm quan trọng của tiếng Anh đối với Việt Nam trong việc hội nhập kinh tế thế giới, nhất là khi quá trình toàn cầu hóa đang diễn

Read More »

Khai giảng lớp học tiếng anh trẻ em cho các bé bậc tiểu học ngày 17-08-2014

Khai giảng lớp học tiếng anh trẻ em cho các bé bậc tiểu học ngày 17-08-2014
Vũ Bá Hải 08 13, 2014 Comments Off

     Như Quý Phụ Huynh đã biết, tầm quan trọng của tiếng Anh đối với Việt Nam trong việc hội nhập kinh tế thế giới, nhất là khi quá trình toàn cầu hóa

Read More »

Khai giảng lớp tiếng Anh trẻ em cho các bé trình độ lớp 3-4-5 ngày 17-08-2014

Khai giảng lớp tiếng Anh trẻ em cho các bé trình độ lớp 3-4-5 ngày 17-08-2014
Vũ Bá Hải 08 13, 2014 0

     Học tiếng Anh hay bất cứ một ngôn ngữ nào khác đều cần có một quá trình dài và liên tục; tiếp xúc với tiếng Anh càng sớm, hiệu quả học tiếng

Read More »