Anh ngữ iGis

tiếng Anh giao tiếp Elementary

Ưu đãi 800.000đ cho khóa học tiếng Anh giao tiếp Elementary-A ngày 15/09

Ưu đãi 800.000đ cho khóa học tiếng Anh giao tiếp Elementary-A ngày 15/09
Vũ Bá Hải 09 4, 2014 0

Thông tin khóa học tiếng Anh giao tiếp Elementary-A. Ngày khai giảng: 15/9/2014 Lịch học:  Thứ 2– 4 – 6 Thời gian: 09h00 – 10h30 Thời lượng: 24 buổi/ 2 tháng Học phí: 1.700.000

Read More »