Anh ngữ iGis

tieng Anh Anh va Anh My

Phân biệt cách phát âm giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ

Phân biệt cách phát âm giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ
Vũ Bá Hải 11 11, 2014 0

Chào các bạn, Lần trước, iGIS đã đề cập tới sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ và một trong những sự khác biệt chủ yếu giữa hai loại tiếng

Read More »

Điểm khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh

Điểm khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh
Vũ Bá Hải 11 11, 2014 0

Đối với người học tiếng Anh, tiếng Anh của người Mỹ và tiếng Anh của người Anh thường được sử dụng nhiều trong các chương trình dạy học. Việc sử dụng một trong hai

Read More »