Anh ngữ iGis

tiếng an giao tiếp cơ bản

Đừng dừng lại ở Pre-intermediate, hãy tiến tới Intermediate với 100%GVNN – Khai giảng ngày 22-7-2014

Đừng dừng lại ở Pre-intermediate, hãy tiến tới Intermediate với 100%GVNN – Khai giảng ngày 22-7-2014
Vũ Bá Hải 07 8, 2014 0

    Bạn e ngại rằng tiếng anh của mình sẽ bị mai một đi ít nhiều vì không có môi trường sử dụng? Bạn muốn vận dụng tiếng anh của mình một cách trơn

Read More »