Anh ngữ iGis

thiieltsduhoc

Để nghe đúng số và chữ trong bài thi IELTS

Để nghe đúng số và chữ trong bài thi IELTS
hoctienganh 02 23, 2017 0

Phần 1 trong bài thi IELTS với 10 câu hỏi luôn được xem là phần dễ ăn điểm nhất và dạng phổ biến là nghe số và chữ cái để điền vào chỗ trống. Tuy nghe có

Read More »