Anh ngữ iGis

thi qua khu hoan thanh tiep dien

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)
Vũ Bá Hải 12 30, 2014 0

 Chào các bạn, Trong bài ngày hôm nay, tiếp tục với chuyên đề dạng thì tiếng Anh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhé! 1. Cấu

Read More »