Anh ngữ iGis

thi hien tai hoan thanh va hien tai hoan thanh tiep dien

Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Vũ Bá Hải 12 12, 2014 0

Trong ngữ pháp tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn luôn khiến cho các sĩ tử gặp khó khăn trong việc phân biệt chúng. Trong bài ngày

Read More »