Anh ngữ iGis

tài liệu học tiếng Anh giao tiếp

Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Open Forum 2

Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Open Forum 2
Vũ Bá Hải 02 22, 2014 0

    Open Forum 2 là cuốn sách kế tiếp trong bộ 3 quyển. Ở tập 2 này, vẫn giữ vững chất lượng như tập 1, nhưng lần này nội dung những bài học

Read More »

Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Open Forum 1

Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Open Forum 1
Vũ Bá Hải 02 22, 2014 0

    Nếu muốn luyện giao tiếp, bạn không thể bỏ qua Tài liệu học tiếng Anh giao tiếp này được. Đây là một bộ sách chuyên về giao tiếp được biên soạn kỹ

Read More »

Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Open Forum 3

Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Open Forum 3
Vũ Bá Hải 02 22, 2014 0

     Cuốn sách cuối cùng trong bộ sách Open Forum, đây là cuốn sách có mức độ khó cao nhất. Là tài liệu học tiếng anh giao tiếp bán chạy nhất, chứng tỏ

Read More »

Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Speed Up Vocabulary

Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Speed Up Vocabulary
Vũ Bá Hải 02 22, 2014 0

    Một cuốn sách rất hay, tài liệu học tiếng Anh giao tiếp cực bổ ích với những bài học đọc giản, hình ảnh bắt mắt, sinh động, Speed up Vocabulary thực sự

Read More »