Anh ngữ iGis

so huu cach

Sở hữu cách trong tiếng Anh (Possessive case)

Sở hữu cách trong tiếng Anh (Possessive case)
Vũ Bá Hải 09 19, 2014 0

Hi iGIS-ers!    Các bạn thân mến! Chúng ta đã từng biết tới Tính từ sở hữu (possessive adjectives) để chỉ vật gì đó thuộc quyền sở hữu của ai đó. Vậy ngoài Tính

Read More »