Anh ngữ iGis

sở hữu cách trong tiếng Anh

Sở hữu cách (Possessive case)

Sở hữu cách (Possessive case)
Vũ Bá Hải 12 15, 2014 0

Chào các bạn! Tuần này Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ cùng các bạn tìm hiểu về sở hữu cách nhé! Đơn giản thôi nhưng nếu chúng ta chưa nắm rõ các công thức

Read More »

Sở hữu cách trong tiếng Anh (Possessive case)

Sở hữu cách trong tiếng Anh (Possessive case)
Vũ Bá Hải 09 19, 2014 0

Hi iGIS-ers!    Các bạn thân mến! Chúng ta đã từng biết tới Tính từ sở hữu (possessive adjectives) để chỉ vật gì đó thuộc quyền sở hữu của ai đó. Vậy ngoài Tính

Read More »