Anh ngữ iGis

phan biet tu vung

Phân biệt Hope, Expect và Look forward to

Phân biệt Hope, Expect và Look forward to
Vũ Bá Hải 01 23, 2015 0

Chào các bạn, Một từ trong tiếng Việt có thể có nhiều cách diễn đạt trong tiếng Anh và đương nhiên, điều đó gây nhiều khó khăn cho nhiều người khi học tiếng Anh.

Read More »

Phân biệt Do và Make

Phân biệt Do và Make
Vũ Bá Hải 01 22, 2015 0

Trong quá trình học tiếng Anh, chúng ta đều đã rất quen thuộc với hai từ Do và Make. Hai động từ trên đều có nghĩa là làm. Tuy nhiên, ta dùng to make

Read More »