Anh ngữ iGis

phân biệt some/any

Phân biệt: Some/Any /Many/Much/Few/A Few/A Little/ A Lot Of/ Lots Of

Phân biệt: Some/Any /Many/Much/Few/A Few/A Little/ A Lot Of/ Lots Of
Vũ Bá Hải 08 9, 2014 0

         Xin chào tất cả các bạn!    Đôi khi trong văn nói hoặc văn Viết tiếng Anh, sự mơ hồ không chắc chắn khi sử dụng một từ nào đó

Read More »