Anh ngữ iGis

nho lau tu vung tieng anh

Làm sao để nhớ lâu từ vựng tiếng Anh?

Làm sao để nhớ lâu từ vựng tiếng Anh?
Vũ Bá Hải 06 3, 2015 0

     Từ vựng đóng vai trò quan trọng trong quá trình học và sử dụng tiếng Anh giao tiếp. Nếu bạn không có đủ vốn từ vựng, việc giao tiếp sẽ gặp khó khăn;

Read More »