Anh ngữ iGis

nguyen tac ngu phap co ban

Một vài nguyên tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Một vài nguyên tắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Vũ Bá Hải 02 17, 2014 0

1. Chủ ngữ là gì?       – Chủ ngữ trong một câu là “who” hoặc “what” mà bạn đang nói đến. Mỗi câu đều cần có một chủ ngữ. Nếu câu không

Read More »