Anh ngữ iGis

neu len y kien trong tieng anh

Các cách nói tìm kiếm sự đồng thuận trong tiếng Anh

Các cách nói tìm kiếm sự đồng thuận trong tiếng Anh
Vũ Bá Hải 12 31, 2014 0

Hello guys! Trong các cuộc tranh luận, thảo luận, chúng ta cần đưa ra những ý kiến của mình cũng như tìm kiếm sự đồng thuận của những người khác. Vậy làm sao để

Read More »