Anh ngữ iGis

kinh nghiem luyen thi ielts

IELTS writing task 2: Các cách diễn đạt chỉ lợi ích (Expressions of advantages)

IELTS writing task 2: Các cách diễn đạt chỉ lợi ích (Expressions of advantages)
Vũ Bá Hải 08 2, 2014 0

      Các bạn thân mến! Cách diễn đạt chỉ lợi ích (Expressions of Advantages) là một trong những nhóm cấu trúc từ vựng phổ biến trong IELTS Writing Task 2. Để sử

Read More »