Anh ngữ iGis

Khóa học ngữ âm tiếng Anh

Khai giảng khóa học ngữ âm tiếng Anh trong 3 tuần với 600.000 đồng ngày 29/08/2014

Khai giảng khóa học ngữ âm tiếng Anh trong 3 tuần với 600.000 đồng ngày 29/08/2014
Vũ Bá Hải 08 26, 2014 0

Đối với các bạn chưa học cũng như đã học tiếng Anh đều biết, phát âm là điều đầu tiên được chú ý khi giao tiếp. Với vốn từ cũng như phát âm tốt,

Read More »