Anh ngữ iGis

khoa giao tiep tieng anh

Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ Pre-intermediate A

Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp trình độ Pre-intermediate A
Vũ Bá Hải 10 10, 2014 0

Hiện nay ngoài bằng cấp và kinh nghiệm thì tiếng Anh đã trở thành tiêu chí tuyển dụng của một số doanh nghiệp dành cho ứng viên, ngoài ra cho dù không bắt buộc

Read More »