Anh ngữ iGis

ielts listening tips

IELTS Listening tips về cách viết ngày tháng

IELTS Listening tips về cách viết ngày tháng
Vũ Bá Hải 01 21, 2015 0

Trong bài thi nghe IELTS, có những câu hỏi mặc dù bạn nghe được nhưng vẫn không được tính đó là đáp án đúng. Một trong những dạng câu hỏi đó là yêu cầu

Read More »