Anh ngữ iGis

IELTS Listening section 3

IELTS Listening Section 3 – Cách làm bài hiệu quả

IELTS Listening Section 3 – Cách làm bài hiệu quả
Vũ Bá Hải 09 25, 2014 0

Chào các bạn! IELTS Listening Section 3 thường là cuộc hội thoại giữa ít nhất 2 người, nội dung xoay quanh các chủ đề mang tính học thuật (cuộc trao đổi giữa sinh viên

Read More »