Anh ngữ iGis

ielts heading matching tips

Các tips làm bài IELTS Heading matching

Các tips làm bài IELTS Heading matching
Vũ Bá Hải 12 8, 2014 0

Trong IELTS Reading, ngoài dạng bài True/False/Not given, Heading Matching là một trong những dạng bài thường gặp và gây khó dễ cho các sĩ tử thi IELTS. Đối với dạng này, bạn sẽ phải chọn tiêu

Read More »