Anh ngữ iGis

hear va listen

Phân biệt Hear và Listen

Phân biệt Hear và Listen
Vũ Bá Hải 01 10, 2015 0

Đã bao giờ bạn thắc mắc về ý nghĩa và cách sử dụng của 2 động từ này chưa? Mặc dù hai từ “hear” và “listen” đều có nghĩa là nghe, để dịch chính xác

Read More »