Anh ngữ iGis

have been và have gone

Phân biệt sự khác nhau giữa have been và have gone

Phân biệt sự khác nhau giữa have been và have gone
Vũ Bá Hải 05 28, 2014 0

      Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ bổ trợ cho các bạn về ngữ pháp tiếng Anh, trong phần này các bạn sẽ phân biệt được sự khác nhau giữa have been và

Read More »