Anh ngữ iGis

giong tieng anh khac nhau

Có nên nghe nhiều giọng tiếng Anh khác nhau?

Có nên nghe nhiều giọng tiếng Anh khác nhau?
Vũ Bá Hải 01 2, 2015 0

Câu trả lời ở đây là có! Hiện nay có rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sử dụng tiếng Anh là quốc ngữ (Anh, Úc, Mỹ, Canada …) hoặc

Read More »