Anh ngữ iGis

giao tiep bang tieng anh

Tại sao chúng ta sợ giao tiếp khi học tiếng Anh?

Tại sao chúng ta sợ giao tiếp khi học tiếng Anh?
Vũ Bá Hải 02 27, 2015 0

Các bạn thân mến! Giao tiếp trôi chảy bằng tiếng mẹ đẻ đã khó, giao tiếp bằng ngoại ngữ lại khó hơn. Nhiều người rất sợ giao tiếp khi học tiếng Anh. Vậy nỗi

Read More »