Anh ngữ iGis

duhocnewocean

Bạn đã biết phân biệt “Special”, “Especial” và “Particular” ?

Bạn đã biết phân biệt “Special”, “Especial” và “Particular” ?
hoctienganh 02 27, 2017 0

Phần lớn các bạn khi viết bài trong IELTS thường rất hay nhầm lẫn ba từ “SPEACIAL”, “ESPECIAL” và “PARTICULAR”. Các bạn chưa áp dụng 3 từ này đúng ngữ cảnh dẫn đến bài Writing

Read More »

Những lỗi làm mất điểm bài thi IELTS một cách uổng phí

Những lỗi làm mất điểm bài thi IELTS một cách uổng phí
hoctienganh 02 23, 2017 0

Trong quá trình luyện thi IELTS, ngoài việc bổ sung kiến thức cho các phần thi, các bạn nên lưu ý 1 số lỗi mà các bạn rất hay gặp phải để có thể đạt

Read More »

Để nghe đúng số và chữ trong bài thi IELTS

Để nghe đúng số và chữ trong bài thi IELTS
hoctienganh 02 23, 2017 0

Phần 1 trong bài thi IELTS với 10 câu hỏi luôn được xem là phần dễ ăn điểm nhất và dạng phổ biến là nghe số và chữ cái để điền vào chỗ trống. Tuy nghe có

Read More »