Anh ngữ iGis

do va make

Phân biệt Do và Make

Phân biệt Do và Make
Vũ Bá Hải 01 22, 2015 0

Trong quá trình học tiếng Anh, chúng ta đều đã rất quen thuộc với hai từ Do và Make. Hai động từ trên đều có nghĩa là làm. Tuy nhiên, ta dùng to make

Read More »