Anh ngữ iGis

đạp xe cùng IGIS

Ngày hội đạp xe “Tôi yêu Hà Nội” cùng Trung tâm Anh Ngữ iGIS

Ngày hội đạp xe “Tôi yêu Hà Nội” cùng Trung tâm Anh Ngữ iGIS
Vũ Bá Hải 09 1, 2014 0

Ngày hội đạp xe “iGIS – Tôi yêu Hà Nội” là hoạt động ngoại khóa được tổ chức bởi iGIS dành cho tất cả học viên và cán bộ nhân viên của Học viện. Sáng ngày 22/8,

Read More »