Anh ngữ iGis

dang process trong ielts writing task 1

Cách làm dạng Process trong IELTS Writing task 1

Cách làm dạng Process trong IELTS Writing task 1
Vũ Bá Hải 12 16, 2014 0

Dạng bài process/diagram thường được xem là dạng bài khó nhất trong Writing task 1 của IELTS. Mặc dù nó không yêu cầu khả năng phân tích biểu đồ hay thông số, tuy nhiên

Read More »