Anh ngữ iGis

cụm từ tiếng anh

Cụm phân từ trong tiếng Anh

Cụm phân từ trong tiếng Anh
Vũ Bá Hải 10 7, 2014 0

Chào các học viên yêu quý của iGIS! Trong bài học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu thế nào là phân từ và các loại phân từ rồi phải không nào? Vậy nên

Read More »

Các cụm từ trong tiếng Anh

Các cụm từ trong tiếng Anh
Vũ Bá Hải 10 2, 2014 0

I. Định nghĩa   Cụm từ là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. Ví dụ: The sun rises in the east. People in the world love

Read More »